Sınavlara nasıl hazırlanıyorsunuz? Kitabınızı, ders notlarınızı defalarca tekrar etmek yeterli mi? – Yaşar Üniversitesi | Psikoloji Bölümü

Sınavlara nasıl hazırlanıyorsunuz? Kitabınızı, ders notlarınızı defalarca tekrar etmek yeterli mi?

Araştırmalar, bir sınav için çalışırken materyali birkaç kez tekrar etmek yerine arada kendinize bir deneme sınavı yapmanızın öğrendiğiniz bilgileri hatırlamanız üzerinde daha etkili olduğunu gösteriyor. Bu bulguya, yani çalışılan materyalin hatırlanmasında test çözmenin ek çalışma yapmaya üstünlüğüne sınama etkisi adı veriliyor.

Educational Psychology dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada, çalışılan materyalin deneme sınavlarıyla sınanmasının kısa ve uzun süreli bellek üzerindeki etkileri farklı sınav türleri kullanılarak incelenmiş. Özellikle de kısa cevaplı veya çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınavlar karşılaştırılmış. Deneye katılan öğrenciler önce bir ders kitabından kısa bir metin çalışmışlar. Daha sonra öğrencilerden aynı metinden bazı bölümleri tekrar okuyarak ek çalışma yapmaları ve hem kısa cevaplı, hem de çoktan seçmeli sorulardan oluşan deneme sınavları çözmeleri istenmiş. Son aşamada ise deneyin hemen sonunda, deneyden bir hafta sonra, ve tekrar bir ay sonra öğrencilere metinle ilgili bir bellek testi verilmiş.

Peki öğrenciler kısa ve uzun vadede çalıştıkları metindeki bilgilerin ne kadarını hatırlayabilmişler? Araştırmanın bulgularına göre, öğrenciler kısa vadede deneme sınavlarında hem kısa cevaplı hem de çoktan seçmeli sorularla sınanan bilgileri, sadece tekrar okuyarak ek çalışma yapılan bilgilere göre daha iyi hatırlamışlar. Fakat kısa cevaplı sorularla sınanan bilgilerin uzun vadede bellekte daha kalıcı olduğu görülmüş.

Bu sonuçlar doğrultusunda araştırmacılar, öğrencilere sınavlara çalışırken ders materyalini tekrar etmenin yanısıra, arada özellikle kısa cevaplı sorulardan oluşan deneme sınavları da yapmalarını öneriyor.