Laboratuvar temelli yöntem dersleri – Yaşar Üniversitesi | Psikoloji Bölümü

Laboratuvar temelli yöntem dersleri

Psikoloji bilim ve uygulamalarında istatistik ve araştırma yöntemleri çok önemlidir. Oysa bu dersler geleneksel olarak kuramsal, formül ve terim ezberlemeye dayalı yöntemlerle öğretildiği için psikoloji öğrencilerine zor, anlaşılmaz, ve sevimsiz gelir. Sonuç olarak dünyanın her yerinde bu becerileri zorlanarak öğrenmiş, dolayısıyla içselleştirememiş ve belki de daha mezun bile olmadan unutmuş psikoloji mezunları bulunur.

Biz bu dersleri ağırlıklı olarak laboratuvarda işliyor, öğrendiklerini hemen ve gerçek yaşama dayalı problemler çözerek ve uygulayarak öğrenme prensibini benimsiyoruz. Öğrencilerimiz istatistik ve araştırma eğitimi kapsamında iki dönem boyunca haftada 3 gün 2’şer saatlik derslere katılmakta. Her haftanın ilk gününde derslik ortamında öğrendikleri bilgi ve becerileri geri kalan 2 günde laboratuvar ortamında uygulama imkanı bulmaktalar. Laboratuvar dersleri her öğrenciye  bir bilgisayarın düştüğü gerekli tüm yazılımlarla donatılmış bilişim laboratuvarlarında yapılmakta.

 

Laboratuvarlarda öğrencilere yardımcı olmak, zorlandıkları yerlerde yol göstermek ve sorularını cevaplandırmak amacıyla çalışan asistanlar dersin öğretim üyesi ile birlikte dinamik bir öğrenme ortamı oluşturmaktalar.

 

Öğrenciler gerçek yaşam problemlerini psikoloji biliminin yöntemleriyle çözmeyi uygulayarak öğrenirler.

 

Laboratuvarlarda ihtiyaç duydukları zaman yardım alırlarken analitik düşünme ve soru sorma becerileri edinirler.

 

Bilgisayar ve çeşitli profesyonel yazılımları kullanmada bir yıl boyunca haftada iki gün çalışarak elde ettikleri beceriler onlara hem akademik olarak hem de iş hayatında paha biçilmez bir katkı sağlar.

 

Öğrencilerimiz ders kapsamında yürüttükleri araştırma projelerinde kendi topladıkları verileri analiz edip bilimsel raporlar halinde sunarlar. Yukarıda bir öğrenci projesinden gerçek bir bulguyu anlatan bir şekil görüyorsunuz. Öğrencilerimiz kampüsteki diğer üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları bu araştırmada sigara içen ve içmeyenler arasında depresyon düzeylerinde anlamlı farklılıklar buldular. Tahmin ettiniz mi? Sigara içenlerin daha depresif olduğu görüldü!

 

Proje ve laboratuvar temelli yöntemlerle istatistik ve araştırma yöntemleri konusunda sadece sağlam bir temel almakla kalmayıp etkin olarak psikoloji bilimiyle uğraşma imkanı bulan öğrencilerimiz kazandıkları kuramsal ve pratik becerilerin yanında alanın bilimsel ruhunun keyfini de yaşayarak öğreniyorlar.