Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisinde ev ortamı çok önemli – Yaşar Üniversitesi | Psikoloji Bölümü

Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkisinde ev ortamı çok önemli

Journal of Family Psychology dergisinde yayımlanan bir araştırmada çocukların içe yöneltilmiş (internalising) ve dışa yöneltilmiş (externalising) davranış problemleri boşanma açısından incelendi ve anne babalar için önemli bulgular ortaya çıkartıldı. Çalışmada çocukların boşanmaya nasıl uyum sağladıkları araştırıldı.

Öncelikle içe yöneltilmiş ve dışa yöneltilmiş problemler nelerdir onlara bakmakta yarar var. İçe yöneltilmiş davranış problemleri dediğimizde çekingenlik, yalnızlık, suçluluk, gerginlik, üzüntü,  gibi duygular, dikkat odaklamakta güçlük, sevilmediğini düşünme, yeme ve uyku örüntülerinde değişimler anlaşılırken, dışa yöneltilmiş davranış problemleri saldırganlık, zarar verme, evden kaçma, içki içme gibi davranışları ifade eder.

 Araştırmada boşanmış ailelerin çocuklarının boşanmamış ailelerin çocuklarından daha fazla davranış problemi gösterdiği bulundu. Bu problemler hemen boşanmadan sonra,  erken veya  orta ergenlik döneminde görülmekte.

Araştırma sonuçlarına göre boşanmadan önce düşük gelire sahip ailelerin çocukları boşanmadan sonra daha fazla dışa yöneltilmiş davranış problemleri gösteriyor.  Boşanmadan önce ailenin ekonomik gücünün yüksek olması, çocuğu boşanmanın olumsuz etkilerinden korumada tampon görevi üstlenmekte.

Annenin boşanma öncesinde çocuğu ile olan ilişkisinde duyarlı olması da boşanma sonrasında çocukların hem içe yöneltilmiş davranış bozuklukları, hem de dışa yöneltilmiş davranış bozuklukları açısından koruyucu bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Araştırmada annenin boşanma öncesi duyarlılığı ifadesi, anne çocuk ilişkisinin destekleyici, kabul edici olması ve duygusal ya da duygusal olmayan alanlarda ihtiyacı olduğunda yanında olması anlamına gelmekte. Annenin boşanma öncesi  iyi ebeveynlik yapması çocuğun boşanma sonrasına çabuk uyum sağlamasını yordayan bir etken olarak bulunmuş.

Çocuğu boşanmanın negatif etkilerinden koruyan bir başka etken de çocuğun zekası (IQ) olarak bulundu.

Boşanmanın etkilerini belirleyen değişkenler incelendiğinde, anneleri az duyarlı ve daha depresifse ve gelirleri düşükse çocuklar daha fazla davranış problemi gösteriyorlar.

Araştırma boşanmanın kendisinin değil boşanma öncesi ve sonrası ev ortamının ve ebeveynlerle ilişkilerin çocuklar açısından önemli olduğunu gösteriyor. Bu çalışma boşanma sürecinde anne ve baba tutumunun çocukların boşanmadan mümkün olduğunca az etkilenmeleri açısından önemli olduğunu göstermektedir.

Makale hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler buradan ulaşabilirler.