Çocukların Ödevlerine Nasıl Yardım Etmeli? – Yaşar Üniversitesi | Psikoloji Bölümü

Çocukların Ödevlerine Nasıl Yardım Etmeli?

 

Çocukların okul başarısı üzerinde annelerin ödevlerle ilgili tutum ve davranışlarının rolünü ele alan bir araştırmada 2000 ilkokul öğrencisi ve anneleri 4 yıl boyunca belirli aralıklarla takip edilmiştir. Annelere çocuklarının ödevlerine nasıl destek verdikleri, çocuklarının okulda ne kadar başarılı olduğuna dair algıları, çocuklarının kendi başına ödevlerini yapıp yapamadığına dair fikirleri ve ödev yapılırken hissettikleri duygular sorulmuştur. Annelerin ödeve destek verme biçimleri iki kategoride incelenmiştir: 1) Yardım (çocuğa ödevin içeriği konusunda yardım etmek, çocukla beraber ödevi yapmak) ve 2) Gözlem (çocuğun ödevini yapıp yapmadığını kontrol etmek).

Araştırma sonuçlarına göre ödevlere daha çok yardım eden annelerin çocuklarının okul başarılarının daha yavaş ilerlediği görülmüştür. Bu bulgu özellikle çocuğu hakkında ‘tek başına ödevini yapamaz’ diye düşünüp çocuğu ödevlerini yapması konusunda zorlayan anneler için geçerlidir. Okul başarısı yüksek olan ve ‘O sorumluluğunu bilir, kendi başına yerine getirir’ diye düşünen, ödevleri de sadece kontrol eden annelere sahip çocukların okul başarısının ileriki yıllarda daha da arttığı bulunmuştur. Son olarak, ilkokul birinci sınıftaki düşük okul başarısı, annelerin çocuğun kendi başına ödevlerini yapabilme becerisine dair olumsuz düşünceler geliştirmesine ve ödevlerde daha aktif olarak yardım etmesine yol açmaktadır.

Öyleyse, özellikle okulda zorlanan ve düşük başarı gösteren çocukların anne-babalarının çocuğun becerilerine dair olumsuz duygular hissetmenin ve ödevlerine çok yardımcı olmanın aslında çocuk için düşünüldüğü kadar iyi bir yol olmadığını fark etmeleri gerekir. Çocukların ödevlerine gereğinden fazla yardımcı ve katılımcı olmak çocuğa fayda değil zarar getirmektedir. Anne-babalar ve öğretmenler evde veya okulda olumlu bir atmosfer yaratmalı ve çocukların kendi sorumluluğunu alan, ödevlerini kendi başına yerine getiren çocuklar olarak yetişmelerini desteklemelidirler.

Kaynak: Silinkas, G., Kiuru, N., Aunola, K., Lerkkannen, M., & Nurmi, J. (2015). The developmental Dynamics of children’s academic performance and mothers’ homework-related affect and practices. Developmental Psychology, 51, 419-433.